24 de gener 2010

Setmana 3 - 2010

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Denominacions oficials dels municipis valencians: Alfara de la Baronia.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La TV3 a les Illes Balears»
   • «Deu milions d'europeus»
   • «Flaixos sobre notaris i sobre l’oficina de llengües estatal»
   • «Denominació oficial d’Alfara de la Baronia»