08 de novembre 2009

Setmana 45 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Oferta laboral en Alacant»
   • «Una faceta laboral de la difusió de l'espanyol»
   • «Conferències sobre les normalitzacions lingüístiques reeixides»