04 d’octubre 2009

Setmana 40 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (34.1.) Tribunal de Cassació de Catalunya (1934-1937)
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ortotipografia del llenguatge científic i tècnic»
   • «Inauguració de la seu d'Escola Valenciana a Alacant»
   • «El requisit lingüístic i la retòrica sindical»
   • «Dia Internacional de la Traducció»
   • «Els espais terminològics del Termcat»