26 de juliol 2009

Setmana 30 - 2009

I per no perdre el costum, enguany també farem
¡vacances!
fins al setembre


Novetats

Setmana 30 - 2009

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Oferta laboral en Andorra»
   • «Flaixos sobre el congrés Convit, Joan Solà i Dixio»
   • «Llengua i Ús (45): l'ESLUB i el català en la justícia»
   • «Ajudes a associacions i empreses»

«L'associació dels tècnics lingüístics al País Valencià»