26 de juliol 2009

Setmana 30 - 2009

I per no perdre el costum, enguany també farem
¡vacances!
fins al setembre


Novetats

Setmana 30 - 2009

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
  1. Revisions:

  2. Addicions:
    • ...

  3. Actualitzacions i ampliacions del web:
    • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
      • «Oferta laboral en Andorra»
      • «Flaixos sobre el congrés Convit, Joan Solà i Dixio»
      • «Llengua i Ús (45): l'ESLUB i el català en la justícia»
      • «Ajudes a associacions i empreses»

«L'associació dels tècnics lingüístics al País Valencià»