19 de juliol 2009

Setmana 29 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • ...

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (10.2.) Glossari de l'editorial Barcino.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ajuts per al foment de l'ús del català en Tarragona»
   • «Jornada sobre lingüística romànica en l'IEC»
   • «Jornada filològica en l'IEC»
   • «Ajudes a entitats locals i grau mitjà de la JQCV»
   • «Les llengües pacífiques»
   • «La selectivitat en català a les Balears»
   • «Fa cinquanta anys de tantes coses...»
   • «¿De qui és la llengua?»