12 de juliol 2009

Setmana 28 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «L'elemental de la JQCV i beques del pla EVA»
   • «Beques de l'AVL»
   • «Resultats de l'oral de la JQCV i ajudes al teatre, l'edició i la traducció»
   • «Enquesta d'usos lingüístics en Catalunya (2008)»