21 de juny 2009

Setmana 25 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (4.2.) Diccionaris de Larousse i Vox (multilingües). .
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Flaixos sobre legislació lingüística, diccionaris i dades sociolingüístiques»
   • «Apareix el número 51 de la Revista de Llengua i Dret»
   • «Concessió de dos beques»