01 de juny 2009

Setmana 22 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «ACPV i l'STEPV denuncien el conseller Font de Mora»
   • «Ajudes a la producció editorial en valencià»
   • «Curs a Torrent: Evolució del valencià culte durant els segles XIX i XX»