10 de maig 2009

Setmana 19 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «VII Jornada de la Scaterm: terminologia i documentació»
   • «Conferència de Carme Junyent sobre la sostenibilitat lingüística»
   • «Flaixos d'àrab, premsa i multilingüisme i ús del català en la UE»
   • «Llibres sobre el futur del català i sobre la identitat lingüística»
   • «Al voltant de Jaume I i del Llibre dels feits»
   • «Premis per a fogueres i barraques»