05 d’abril 2009

Setmana 14 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (6.2) Xarxa Panllatina de Terminologia - Realiter i (40.1) diccionari italià de sinònims i contraris De Mauro Paravia.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Reglaments de gestió lingüística: Castellbisbal»
   • «Ajudes per a la promoció del català»
   • «De nou la vella política lingüística al País Basc»