22 de març 2009

Setmana 12 - 2009

ovetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Primer congrés de serveis lingüístics»
   • «XXII Jornada d'antroponímia i toponímia en Pollença»
   • «Talaia terminològica»
   • «Ajudes per a empreses, comerços i indústries»