15 de febrer 2009

Setmana 7 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Convocatòria del 2009 per als certificats de català»
   • «II seminari de la Scaterm: el programa Terminus»
   • «Jornada de la Societat Catalana de Sociolingüística»
   • «Presentació de La tribu valenciana de Miquel Àngel Pradilla»
   • «Beques de l’AVL de recerca lingüística sobre el valencià»
   • «Flaixos sobre traducció jurada, convenis i terminologia dels videojocs i del vi»