08 de febrer 2009

Setmana 6 - 2009

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «XXII Jornada d’Antroponímia i Toponímia a Pollença»
   • «La vitalitat de les llengüesPromoció del valencià en l’administració estatal del País Valencià»
   • «Parlamentaris lingüísticament al·lòfobs»
   • «Presentació de Salam al català a Canet de Mar»
   • «Cinema en valencià en Alacant (05.02.2009 - 02.04.2009)»