20 de desembre 2008

Setmana 51 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Vint anys de CPNL l'Any Internacional de les Llengües»
   • «JQCV: resultats provisionals de l'elemental»
   • «IEC: sis places temporals de correcció lingüística»
   • «Valoracions de l'STEPV sobre la STS que valida la filologia catalana»