07 de desembre 2008

Setmana 49 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La llengua i les reformes estatutàries»
   • «Borsa d'auxiliars examinadors de les Illes Balears»
   • «Llibres: els estrangerismes i la cursiva»
   • «El Tribunal Suprem espanyol valida de nou la filologia catalana»
   • «El Termcat aprova nous termes»
   • «Dades sociolingüístiques globals sobre el català»