02 de novembre 2008

Setmana 44 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (3.4) traductor anglés - català de Google.
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ubuntu Intrepid Ibex en català»
   • «Oferta laboral per baixa de maternitat a Andorra»
   • «Tècnic lingüístic de lliure designació: cap de la Secció de Promoció del Valencià»
   • «La llengua d’alguns funcionaris públics valencians»