18 d’octubre 2008

Setmana 42 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Els parlars valencians de base castellanoaragonesa»
   • «La Carta europea de les llengües i la justícia»
   • «Navegar en català»
   • «Treballar en la RAE»
   • «Denegat el tancament de la Perenxisa»