05 d’octubre 2008

Setmana 40 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Es consolida la nova ortografia portuguesa de 1990»
   • «Segona provisió de quatre llocs de tècnics en l'AVL»
   • «Des del català i cap al català amb Google»