20 de juliol 2008

Setmana 29 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • Noms oficials: la Vall de Laguar i el Ràfol d'Almúnia (esmenats gràcies a Josep M. Mestres).

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «El català de Felip Puig i de José Montilla»
   • «Borsa de tècnics lingüístics en Mutxamel: grup A2»
   • «Flaixos sobre acreditació lingüística»
   • «Oferta laboral en l'URV: 5 places de TL»
   • «Oferta laboral per a l'estiu en Nova Televisió»
   • «Dos ofertes laborals a Constantí i València»