07 de juliol 2008

Setmana 27 - 2008

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (9.1) Dins del DIEC2 (amb Google).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Denominació oficial de Peníscola i la Torre d'en Doménec»
   • «La terminologia reflectix el món»
   • «La justícia esmena de nou la Generalitat valenciana»
   • «Resultats de l'oral de la JQCV i premis a fogueres i barraques»
   • «Concurs de provisió de llocs en l'AVL»