22 de juny 2008

Setmana 25 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (23.1) Sens Dubte (UB) i (23.2) Multicercadors (UB).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Campanya de lectura en valencià»
   • «L'IEC i els francesos impostats, les Corts valencianes i l'apatheid valencià»
   • «Oposicions per a TMPL de la UPV i docents»
   • «Les identitats impostades»