08 de juny 2008

Setmana 23 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Flaixos sobre traductors jurats i síndic de greuges»
   • «La quarta part d'ensenyament en valencià»
   • «Tècnic/ca lingüístic/ca laboral temporal en la URV»
   • «Ha faltat Josep Vicent Marqués González»
   • «Ajudes teatrals i beques del pla EVA»
   • «Convocatòria de correcció de textos en l'IEC»