13 d’abril 2008

Setmana 15 - 2008

ats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Declaració de suport als querellats de l’Aragó»
   • «SPL de l’Ajuntament de Tarragona»
   • «Concursos en l'AVL i oposicions en l'UPV»
   • «Flaixos d’indicadors lingüístics i de cinema»
   • «Processos judicials a l’Aragó»
   • «Jornada sobre el valencià en l'àmbit audiovisual»