30 de març 2008

Setmana 13 - 2008

ats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La faena de Josep Benet»
   • «La importància de les llengües en el món»
   • «El català en l'exposició de Saragossa»
   • «Diplomes de castellà com a llengua estrangera»
   • «Premis a les falles i ajudes al doblatge»
   • «XIII Jornada de Sociolingüística d'Alcoi»
   • «Despesa en política lingüística (5)»
   • «La llengua de les multes europees»
   • «Nova etapa de Llengua i Ús»