17 de febrer 2008

Setmana 7 - 2008

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • ...

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (39) Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL)
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ajudes a ajuntaments i mancomunitats»
   • «Els parlars baleàrics»
   • «La situació laboral dels traductors»
   • «Nàixer a l’estranger»
   • «TILC: tractament integrat de llengües i continguts»
   • «Declaració de París»
   • «Beca de col·laboració en l’IEC»
   • «La Generalitat valenciana interferix en el mercat lingüístic»