03 de febrer 2008

Setmana 5 - 2008

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (2.2) Google - llibres; (10.1) Diccionari de la llengua catalana (1840) de Pere Labèrnia; (28) Diccionario de economía y finanzas (Espasa Calpe - Arthur Andersen).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Ajudes per a les associacions no lucratives»
   • «Espanyolisme lingüístic»
   • «La Catosfera 2008»
   • «Equivalències dels certificats de coneixements de català»