20 de gener 2008

Setmana 3 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:
  • ...

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «JQCV (superior i correcció de textos), ajudes a l’exterior, premis de Falles i la Magdalena»
   • «Tècnic/ca auxiliar de promoció lingüística a Paterna»
   • «Leonard Orban atén en català: la censura de Francisco Camps és cosa del Consell d’Europa»
   • «L’acatament de les sentències i la llengua»
   • «Setze sentències sense acatar»
   • «Avantatges intel·lectuals de conéixer idiomes»