13 de gener 2008

Setmana 2 - 2008

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «¿Quina política per a quin país?»
   • «Catorzena sentència que avala la titulació de filologia catalana en les oposicions»
   • «El Bartolo continuarà obert»
   • «Nomenaments en l’AVL: Josep Lluís Lacreu Cuesta»
   • «Sofismes i fantasies»