30 de desembre 2007

Setmana 52 - 2007

...i bon any!
Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Més planificació i més democràcia lingüística»
   • «Ajudes per a cursos de valencià per a immigrants»
   • «Noves tecnologies i velles pràctiques»