16 de desembre 2007

Setmana 50 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «TV3 i la democràcia al País Valencià»
   • «Nova tècnica lingüística a la Jaume I: Irma Mulet Vilar»
   • «Censura de la TV3 i altres discriminacions»
   • «Francisco Camps tanca el repetidor de la Carrasqueta»