18 de novembre 2007

Setmana 46 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:
  • ...

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Multicerca: (6.3) Optimot (Consultes lingüístiques - Generalitat de Catalunya)  i (39.1) Corpus du Réseau Interministériel de Terminologie (CRITER) (Govern de França).
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «La reemissió de TV3 en perill al sud valencià»
   • «Sorribes Martínez comenta els usos lingüístics parlamentaris»
   • «Multicerca: valencià col·loquial, Optimot i CRITER»
   • «Model del llibre de subcontractació»
   • «Un bloc de raons»
   • «El sexisme entre els lingüistes»