28 d’octubre 2007

Setmana 43 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Oferta laboral d'Europa Press - Catalunya»
   • «Novetats terminològiques del Termcat»
   • «La Comissió Europea en català per Internet»
   • «El català, la cultura i el negoci»
   • «Concurs de tècnic superior en l’AVL: cap de recursos lingüísticotècnics»
   • «Impuls de l’ús del valencià en la Guàrdia Civil»