21 d’octubre 2007

Setmana 42 - 2007

Novetats

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]
 1. Revisions:

 2. Addicions:

 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
  • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
   • «Sociolingüística a la Nucia»
   • «Toponímia de la Catalunya del Nord»
   • «El mercat cultural del català»
   • «Una plaça de traductor/ra corrector/ra a Borriana»
   • «Tribunals, llengües i justícia»
   • «Tipografia, llengua i banalitats»