08 de setembre 2007

Setmana 36 - 2007

¡Se'ns han acabat les vacances!

Novetats en les fitxes de la cdlpv

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com
 1. Addicions:
 2. Revisions:
 3. Actualitzacions i ampliacions del web:
 • Multicerca: hi hem inclòs l'índex de les Fitxes de dubtes i terminologia, que s'obrin ara des del mateix Multicerca.
 • Diari per a Tècnics Lingüístics (dtl):
  • «Les llengües i els mitjans públics: etb»
  • «Mèrit lingüístic preferent per a ser jutge»
  • «Agressions diverses contra Ca Revolta»
  • «Un director general no atén en valencià»
  • «Difusió dels vídeos sobre el País Basc i llengües»
  • «Els drets lingüístics, segons una organitació de funcionaris de la Guàrdia Civil»
  • «La Guàrdia Civil i la llengua de tots»
  • «El requisit lingüístic a Ourense»
  • «L’incansable Francesc Ferrer i Gironès»
  • «La Guàrdia Civil i la llengua d’Ondara»