24 de juny 2007

Setmana 25 - 2007

Novetats en les fitxes de la CDLPV

¤ Servidor alternatiu per a les fitxes ¤

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

 • Addicions: ...
 • Revisions: en (pronom [5]), posagots (rodal, sitiet, sotagot).

  Actualitzacions i ampliacions del web:

  • Diari per a tècnics lingüístics:
   • «La traducció i interpretació de la justícia»
   • «Les llengües a Vila-real»
   • «Llengües de signes equiparades»
   • «JQCV: resultats provisionals de l'oral»
   • «Requisit lingüístic britànic»