03 de febrer 2007

Setmana 5 - 2007

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  • Revisions: atzar (2.3), ensec (4, 5), decret llei.
  • Addicions: decretazo.