15 de desembre 2006

Setmana 50 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  • Revisions: ...
  • Addicions: parer (saber y entender), pernoctació.