28 d’octubre 2006

Setmana 43 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: tall.
  2. Addicions: ressituar (*resituar).

    Actualitzacions i ampliacions del web:

    • Multicerca: torna a funcionar la cerca en l'agència EFE (35).