23 de setembre 2006

Setmana 38 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: toponímia (Maó).
  2. Addicions: propi pròpia.