19 de maig 2006

Setmana 20 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: ferrabràs.
  2. Addicions: baix (de), topetia (tipitia).

    Actualitzacions i ampliacions del web:

    • Multicerca: (6.1) Diccionario de neologismos on line.