21 d’abril 2006

Setmana 16 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: diputats valencians (llengües d'ús).
  2. Addicions: escumar, ull gandul (ambliopia).