24 de febrer 2006

Setmana 08 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: picatge (picada, picat).
  2. Addicions: àrab (criteris de transcripció de l'IEC).