03 de febrer 2006

Setmana 05 - 2006

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: àrab (Hamàs).
  2. Addicions: mida, polsimar.

    Actualitzacions i ampliacions del web:

    • Termes de la Neoloteca: índex general (setembre 2005).
    • Multicerca: (3) Diccionari multilingüe; (42) Cercador lèxic en l'obra de Joan Francesc Mira.