16 de desembre 2005

Setmana 50 - 2005

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com]

  1. Revisions: Càlig.
  2. Addicions: Germà Colón Domènech (dades i bibliografia).

    Actualitzacions i ampliacions del web: