25 de novembre 2005

Setmana 47 - 2005

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com

  1. Revisions: denominació català (abans del 1112), degut a, dosier (admés en espanyol en el DPNH 2005).
  2. Addicions: ...

    Actualitzacions i ampliacions del web:

    • ...