18 de novembre 2005

Setmana 46 - 2005

Novetats en les fitxes de la CDLPV

[Envieu els suggeriments i comentaris a: golls@geocities.com

  1. Revisions: imposició del castellà (4: «Código de Comercio» de 1829).
  2. Addicions: alegal.

    Actualitzacions i ampliacions del web: